Sluit

10 zoekresultaten voor veilig

Veilig werken op de werkvloer van de toekomst

Het creëren van werkplekken en een arbeidscultuur waarin veiligheid en gezondheid belangrijke waarden zijn, daar staat iedereen achter. Maar hoe doen we dat in een veranderende arbeidsomgeving? Waar veilig werken veelal wordt geassocieerd met het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en fysieke risico’s, wordt onderzoek naar veiligheidsrisico’s die te…

TNO-websites over gezond & veilig werken

Gevonden in: Home

Een gezonde en veilige werkplek kent verschillende aandachtspunten: van lichamelijk tot mentale belasting en van gevaarlijke stoffen tot arbeidsveiligheid. Kijk voor specifieke informatie op onderstaande websites. Op iedere website vind je specifieke informatie, hulpmiddelen, voorbeelden en tips. Arbo in Europa Het Nederlands Focal Point biedt informatie over gezond en veilig…

Over TNO Arbeidsveiligheid

Gevonden in: Home

De veiligheidsprestaties van bedrijven zijn afhankelijk van drie factoren: mens, organisatie en technologie. Alleen als deze factoren op elkaar zijn afgestemd, kunnen bedrijfsprocessen optimaal functioneren, en neemt de betrouwbaarheid en veiligheid toe. Technologie neemt een enorme vlucht en biedt mogelijkheden om steeds meer veiligheidsdata te verzamelen binnen de werkomgeving. TNO…

GRIP op veilige mens-machine-interactie

Gevonden in: Home

GRIP (Guarding Robot Interaction Performance) is een RI&E die specifiek is gericht op mens-machine-interactie en diverse eisen uit de machineverordening. Via een gestructureerde vragenlijst worden allerlei aspecten van veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen nagelopen. Daarbij wordt gekeken naar technische factoren, de factor mens en de factor omgeving. Aan de hand van een…

Veiligheidsrisico’s inventariseren

Gevonden in: Home

De veiligheidsrisico’s op de werkvloer veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen en de wijzigingen op de arbeidsmarkt. Robotica, AI (kunstmatige intelligentie) en machine learning (ML) kunnen enerzijds risico’s signaleren en helpen voorkomen, anderzijds brengen ze zelf nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Om de arbeids- en procesveiligheid te waarborgen moeten deze…

Artikel: veiligheid geavanceerde mens-robot-interactie

Hoewel de adaptatie van cobots in de Nederlandse markt vooralsnog enkel op kleine schaal plaatsvindt in vooral de maakindustrie, is de realiteit en verwachting dat zij mede onder druk van macro-economische en maatschappelijke krachtenvelden aan toepassing zullen winnen. Intelligente samenwerking tussen mens en robot gedreven door slimme algoritmen vraagt om…

Zorgrobots hebben nog zeer beperkt effect op arbeidsomstandigheden van verzorgend personeel

Onderzoek dat TNO voor de Nederlandse Arbeidsinspectie uitvoerde wijst uit dat de zorgrobots waar verschillende zorginstellingen mee experimenteren nog weinig verlichting brengen in de taken en arbeidsomstandigheden van verzorgend personeel en vooral gericht zijn op de ondersteuning van de cliënt. Sommige zorgverleners vinden het leuk om ermee te werken, maar…

Robotisering en cobots

Gevonden in: Home

De introductie van intelligente en flexibele robots en cobots (collaboratieve robots) op de werkvloer heeft al een paar jaar de aandacht. Wat is de invloed van robotisering op de machineveiligheid? Wat is het effect van artificial intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie in robots? En wat doet dit met mogelijke veiligheidscomplicaties?…