GRIP op veilige mens-machine-interactie

GRIP (Guarding Robot Interaction Performance) is een RI&E die specifiek is gericht op mens-machine-interactie en diverse eisen uit de machineverordening. Via een gestructureerde vragenlijst worden allerlei aspecten van veiligheidsrisico’s en beheersmaatregelen nagelopen. Daarbij wordt gekeken naar technische factoren, de factor mens en de factor omgeving.

Aan de hand van een digitale visualisatie (profielwiel) ontstaat er inzicht in de risico’s. Een stoplichtmodel laat duidelijk zien op welke gebieden (aanvullende) maatregelen moeten worden genomen:

 • Groen: in orde
 • Oranje: in orde na aanvullende maatregelen
 • Rood: niet in orde

Aan de slag met GRIP?

GRIP is direct toepasbaar en er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik ervan. U meld zich aan voor toegang tot GRIP door een account aan te vragen via: support.diamonds@tno.nl.

Risico-inventarisatie voor robots en cobots

De inzet van intelligente technologieën zoals robots en cobots (robots waarmee wordt samengewerkt) brengen nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Al vóór de aanschaf en implementatie van robots en cobots is een goede risico-inventarisatie voor de mens-machine-interacties van belang:

 • Inventariseer diversiteit van productieprocessen binnen/tussen bedrijven;
 • Maak een onderbouwde afweging of, en zo ja welke, cobots in uw bedrijfsproces passen;
 • Inventariseer veiligheidsrisico’s van mens-machine interacties;
 • Denk na over het borgen van veiligheid, efficiëntie en duurzame inzetbaarheid.

GRIP gaat uit van duidelijke richtlijnen en vereisten voor veilige Human Robot Interaction (HRI) en loopt daarmee voor op de recente vereisten uit de Machineverordening op dit vlak. Het levert maatwerk voor de specifieke bedrijfssituatie en is gericht op robot, mens en omgeving. GRIP is data-gedreven.

Voordelen GRIP voor mens-machine-interactie

 • Beter begrip rondom cobotveiligheid
 • Inzicht in hoe veilig uw (potentiële) cobot is qua interactie met werknemers
 • Zicht op wat de de juiste beheersmiddelen zijn om in te investeren
 • Directe koppeling mogelijk met Bowtie-software

PDF download van resultaten

Na het invullen van de GRIP tool, kunt u de resultaten downloaden als PDF. Meer informatie privacy en dataprotectie over platform waar GRIP op draait, vindt u hier.

Projectinformatie GRIP

Wilt u meer achtergrondinformatie lezen over deze online tool? Lees dan verder op de projectpagina van TNO.

Klik hier

Wilt u participeren in de ontwikkeling van GRIP?

Daarnaast zijn wij op zoek naar partijen om GRIP in de praktijk te verbeteren met meer data. De doelstelling is om GRIP geschikt te maken voor real-time monitoring van de risico’s en de kwaliteit van de genomen beheersmaatregelen over tijd. We zoeken hiervoor partners met een cobot of die de intentie hebben om een cobot of een hele productielijn aan cobots aan te schaffen. Onze experts werken daarbij samen met u om een goede inventarisatie van de mogelijkheden te maken.

Neem contact met ons op voor meer informatie

Case study

In een bedrijf wordt een taak uitgevoerd: assemblage van een klein elektronisch apparaat die gezamenlijk door mens en robot in elkaar wordt gezet.

Voorbeeld scenario’s:

 • Threat: Bestuurder maakt plotselinge aanpassing
 • Loss of Control: Bestuurder komt in samenwerkingsgebied terwijl robot actief is
 • Consequence: Bestuurder loopt oogschade op door contact met robot

Bowtie-methode

Visuele tool voor weergave gevaarlijke scenario’s:

 • Centrale risicogebeurtenis (Loss of Control)
 • Bedreigingen die een risico veroorzaken
 • Consequenties na het risico
 • Barrières voor voorkomen risicogebeurtenissen
 • Escalatiefactoren verzwakken barrières
 • Escalatiecontroles voorkomen escalatie

Voorbeeld van een maatregel:

 • Contact handling: De bestuurder draagt PBM (Veiligheidsbril)
 • Actief signaal: waarschuwing bij het betreden van samenwerkingsgebied wanneer robot actief is
 • Passief signaal: waarschuwing voor robotgevaren