GAVA: Veiligheidsbarrières uitvragen via audit-instrument

GAVA (Gedistribueerde Audit van Arbeidsmiddelen) is een digitaal audit-instrument om de staat van veiligheidsbarrières uit te vragen. GAVA werkt via de bestaande TNO-app ‘HowAmI’.

Via de app ontvangen medewerkers op gezette tijden 1 tot 3 flash-vragen. Dat zijn vragen die snel zijn te beantwoorden. Meerdere medewerkers ontvangen verschillende vragen over verschillende barrières. Gezamenlijk wordt zo een overzicht gekregen over de status van veiligheidsmaatregelen in het arbeidsproces, op de werkplaats en in de fabriek.
Door regelmatig vragen over gevaren en veiligheidsmaatregelen op de werkplaats te stellen, worden medewerkers tegelijkertijd bewust van de gevaren en veiligheidsmaatregelen op de werkplaats.

GAVA in de praktijk

Een voorbeeld: Jack vervangt een pijp in een fabriek. In de middag ontvangt hij een push-bericht van de app op de telefoon. Er komen drie vragen binnen:

  1. Op welke locatie heb je gewerkt? [drop-down menu]
  2. Waren de veiligheidsmiddelen uit werkinstructie op locatie? [ja-nee]
  3. (optioneel) Als er gebreken waren, welke waren dit? [144 karakters tekst]

Jack is, op een moment dat het veilig is, 60 seconden bezig met het invullen van de vragen. Een collega van Jack ontvangt andere vragen, bijvoorbeeld of de valbescherming kwalitatief in orde was (kwaliteit van barrières) en weer een andere collega krijgt vragen over de weersomstandigheden (risicofactor). De antwoorden worden verzameld en geven inzicht in een aantal belangrijke veiligheidsaspecten van het werken aan leidingen.

Aan weer andere collega’s kan worden gevraagd om aspecten van veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen, orde en netheid en lekkages. Op deze manier inventariseert het systeem het hele spectrum van veiligheidsmaatregelen. Dat is niet alleen een ‘good practice’ die het veiligheidsmanagementsysteem van relevante informatie voorziet; het maakt medewerkers ook bewust van de gevaren op de werkplaats.

Analyse en feedback veiligheidsbarrières

De data die Jack en zijn collega’s verzamelen, levert een (dagelijkse?) data-feed op van beoordelingen van veiligheidsmaatregelen. Via geautomatiseerde tekstanalyse kunnen berichten worden uitgelezen en geclassificeerd naar risico’s (maar het is ook mogelijk om nieuwe risico’s te beschrijven). Mede hierdoor is het voor medewerkers gemakkelijker om observaties aan te dragen die niet binnen het auditschema passen.

Feedback kan met de audits worden meegestuurd door een of twee zinnen aan de audit toe te voegen, bijvoorbeeld: Je collega’s vonden 3 vergelijkbare defecten deze maand. Natuurlijk kan de data gekoppeld worden aan veiligheidsmodellen in het veiligheidsmanagementsysteem. De RI&E is voor de hand liggend, maar het kan ook een BowTie zijn, of een prioriteitenlijst of een gevarenlijst voor veiligheidsrondes. Door dagelijkse updates te bundelen kan een dagelijkse rapportage worden opgesteld over de staat van veiligheidsmiddelen over het hele bedrijf of project, maar ook over de staat van de middelen op locaties. Door over een langere periode te monitoren kunnen trends in de status van veiligheidsmiddelen worden ontsloten.

Beoogde veiligheidsverbetering

Met GAVA realiseert u een aantal verbeteringen in de veiligheid:

  • Consistente monitoring van alle bestaande veiligheidsbarrières
  • Dagelijks informatie over locaties/situaties waar misschien ingegrepen moet worden
  • Gebruik van lokale expertise en beperkte inzet van mankracht
  • Vergroten van het veiligheidsbewustzijn van medewerkers
  • Verzamelen van veiligheidsdata die kan worden geanalyseerd met data-analytics