Algoritmisch management op de werkplek

Kunstmatige intelligentie kan zoveel meer dan alleen teksten en afbeeldingen genereren. Zo brengt algoritmisch management een frisse wind in de traditionele manier van werken. Algoritmisch management op de werkplek kun je heel eenvoudig definiëren als het automatiseren van management taken.

Als een algoritme je baas is…

Als een algoritme jouw baas is, maakt het bedrijf waarvoor je werkt software-algoritmen om managementtaken uit te voeren. Bijvoorbeeld door taken aan jou toe te wijzen, door je te vertellen hoe jij je taak moet uitvoeren of door jouw werk automatisch te beoordelen.
Als je een platformmedewerker bent doe je je werk via internet. Dan doe je klikwerk of freelance dienstverlening op afstand, transport of bezorging. Je verkoopt producten online of werkt op een locatie om hand- en spandiensten te verrichten. Verschillende instanties schatten dat ongeveer 1% tot 2% van de beroepsbevolking in Europa platformwerk als primaire arbeidsactiviteit heeft. Dat percentage is in de voorbije jaren verdubbeld en mogelijk zet de trend door.

Onze TNO expert Coen van Gulijk deelt zijn inzichten over innovatie met algoritmisch  management, de voordelen en nadelen en hoe deze nieuwe technologie impact heeft op de toekomst van leidinggeven. Lees het interview en bijbehorende paper ‘Algoritmisch management en arbeidsveiligheid: het doel heiligt niet alle middelen’ door Zoomer en van Gulijk via de knoppen hieronder.

Algoritmisch management op de conventionele werkplek

Ook in ‘gewone’ bedrijven worden algoritmes gebruikt om mensen aan te sturen. Denk aan het opstellen van roosters, orderverwerking en tijdsplanning. Als jij een dienstverband hebt, heb je een betere bescherming dan onafhankelijke platformwerkers. Maar ook met een dienstverband ben je niet vrij van bepaalde vormen van pressie.

Primair is het doel van algoritmisch management op de werkplek om jouw werk efficiënter te maken, maar het levert ook nieuwe werkverhoudingen op en het verandert arbeidsrisico’s. Dit komt doordat de taken die traditioneel door mensen werden gedaan, nu door computers worden uitgevoerd. Tegelijkertijd kunnen data-gedreven technieken oplossingen bieden om arbeidsongevallen te voorkomen. Bijvoorbeeld om je eraan te herinneren dat je werkdag bijna ten einde loopt of dat het tijd wordt voor je pauze. Als we beter kijken, zien we dat algoritmisch management over het algemeen onvoordelig is voor werkende mensen.

Rapport: Verkenning van voor- en nadelen van algoritmisch management

In samenwerking met de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft TNO onderzoek gedaan naar algoritmisch management. De bevindingen zijn in dit rapport terug te vinden. Dit rapport helpt duiden wat algoritmisch management is, hoe je de verschillende vormen ervan (en de gevolgen) kunt classificeren en geeft een aantal toekomstscenario’s voor het werken met algoritmisch management. Er is óók een aantal stellingen opgesteld die helpen algoritmisch management te herkennen in je werkomgeving.

Lees het rapport

TNO als toonaangevende partner in onderzoek naar algoritmisch management

TNO werkt samen met internationale partijen om onderzoek te doen naar algoritmisch management op de werkplek. Ons team neemt deel in het ALGOSH programma, dat zich richt op de effecten van algoritmisch management op werk en de medewerkers op hun werkplek. Meer informatie over het ALGOSH programma is beschikbaar op de projectpagina van het ‘Finnish Institute of Occupational Health’ (informatie alleen beschikbaar in het Fins).
Daarnaast is TNO coördinator in het project “Occupational safety-related challenges in algorithmic management and solutions for fair work within digital labour platforms”, dat gefinancierd wordt door het internationale partnership SAF€RA. Dit is een partnership tussen 16 research funding organizations uit 12 Europese landen die samenwerken aan onderzoeksprogramma’s en joint calls op het vlak van industriële veiligheid.

Bent u geïnteresseerd om mee te doen met ons onderzoek?

Wilt u meer weten over onze activiteiten en weten hoe ons onderzoek uw organisatie kan ondersteunen? Laat uw contactgegevens achter via ons formulier, zodat ons team contact met u kan opnemen.

Contacteer ons

Gebruikt u al digitale systemen voor (algoritmisch) management?

Dan nodigt TNO u graag uit om deel te nemen aan het (gratis) TNO symposium ‘Making Digital Work Systems future-proof’. Het symposium vindt plaats op dinsdag 04 juni 2024 van 10:00 tot 16:00 uur op de locatie TNO Leiden. Voor meer informatie en/of om te registreren voor het event, kunt u een e-mail sturen naar coen.vangulijk@tno.nl of denise.harkema@tno.nl.

Laatste nieuws

Europese machineverordening in 2027 van kracht

Lees verder
Nieuws

Nieuw! Podcast over de Europese machineverordening

Lees verder
Nieuws

De opmars van AGV’s en AMR’s biedt kansen

Lees verder
Nieuws