De voordelen van algoritmisch management inzetten

Data-gedreven technieken bieden grote mogelijkheden om arbeidsongevallen te voorkomen. Deze technieken kunnen ook worden ingezet om managementtaken te automatiseren en werknemers te beoordelen of aan te sturen, dat noemen we algoritmisch management. In een artikel beschrijven TNO experts de voor- en nadelen van algoritmisch management en worden drie vuistregels gegeven voor toepassing.

Algoritmisch management bestaat uit een brede set dataverzameling en softwaretools in arbeidsprocessen te optimaliseren. Platformbedrijven, zoals Uber en Deliveroo, ontlenen hun bestaansrecht aan algoritmisch management. Traditionele bedrijven automatiseren ook meer en meer taken die regulier door managers worden uitgevoerd, zoals monitoren, beoordelen, vergelijken en aansturen van werknemers.

Vergroten arbeidsveiligheid
Algoritmisch management kan gebruikt worden om arbeidsveiligheid te vergroten, maar kan ook een risico vormen voor de gezondheid van werknemers. Het wordt namelijk vaak ingezet voor het vergroten van de productiviteit. Daarin is het zo effectief dat het kan leiden tot een zeer hoge werkdruk, die een risico vormt voor de arbeidsveiligheid en schadelijk is voor de gezondheid van werknemers. Hoe zorg je ervoor dat je gebruikmaakt van de voordelen en de nadelen vermijdt?

Drietal vuistregels
Het toepassen van algoritmisch management om de veiligheid te vergroten is verantwoord als het daarvoor specifiek wordt ingezet. Wanneer andere bedrijfsdoelen worden nagestreefd met algoritmisch management dan dreigt het menselijke aspect van management te vertroebelen. Voor doelen als dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, controle op gevaarlijke situaties op de werkvloer en bijvoorbeeld veilig rijgedrag biedt algoritmisch management uitkomsten.

Verdere toepassing bij platformbedrijven
TNO wil met EU partners in het kader van de SAF€RA call een projectvoorstel indienen op het vlak van evoluerende werkplekken en veiligheid in de platformeconomie (topic 3). Deze onderzoekscall beoogt ondersteuning van onderzoek naar de effecten van nieuwe bedrijfsmodellen, en de bijbehorende digitale platforms, op industriële veiligheid, met inbegrip van kwesties zoals de volgende: leren op de werkplek en sociaal leren als middel om het vermogen van werknemers om risico’s te beoordelen en te beheersen te verbeteren. Werknemers op platforms hebben doorgaans minder mogelijkheden om deze vormen van leren: heeft dit gevolgen voor de veiligheid, en kunnen andere kenmerken van platforms deze effecten te verzachten? Platformwerk genereert grote hoeveelheden gegevens over uitgevoerde taken, tijdsduur, geografische locaties, en klantgerapporteerde tevredenheid. De controlemechanismen die deze gegevens genereren hebben duidelijke psychosociale risico’s; zie ook de recent uitgebrachte resultaten van onderzoek door de Erasmus universiteit op dit vlak. Kunnen deze gegevens bijv. worden gebruikt door platform exploitanten of regelgevers om relevante indicatoren te genereren met betrekking tot psychosociale of fysieke risico’s (bijvoorbeeld door vermoeidheid te beoordelen)?

Welke voor de veiligheid relevante huidige wet- en regelgeving omtrent Arbo en milieu (externe veiligheid) worden door platformwerk ontoepasbaar? En welke nieuwe regelgevingsmechanismen kunnen worden voorgesteld om toezicht te houden op bedreigingen van de (arbeids)veiligheid? Dit en meer zal worden onderzocht door het consortium bij honorering van het voorstel. Wilt u deelnemen aan deze studie of wilt u meer weten over de resultaten op termijn? Meldt u zich dan nu hier aan.