De opmars van AGV’s en AMR’s biedt kansen

De opmars van AGV’s en AMR’s biedt kansen voor de logistiek, maar zijn er ook risico’s voor de arbeidsveiligheid. TNO zocht het uit.

De komende jaren verwacht de Nederlandse Arbeidsinspectie een sterke groei van Automated Guided Vehicles (AGV’s) en Autonomous Mobile Robots (AMR’s) in de logistiek. Uit andere studies blijkt zelfs een enorme opmars van deze technologieën. Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers voor de arbeidsveiligheid op de werkvloer? Hoe kunnen zij hiermee omgaan? In opdracht van de Nederlandse Arbeidsinspectie, onderzocht TNO de effecten van AGV’s en AMR’s op de kwaliteit van arbeid van logistiek medewerkers.

Bron: CEVA Logistics

Veranderingen door de opmars van AGV’s en AMR’s

TNO bracht de veranderingen rondom het werk van logistiek medewerkers in kaart met behulp van haar Technology Impact Methode (TIM) en interviews bij bedrijven, experts en belangenverenigingen.  

In brede zin biedt de transitie naar ondersteuning of automatisering met AGV’s en AMR’s, voordelen voor de logistiek medewerkers: het werk wordt voor hen onder andere fysiek lichter en er is meer aandacht voor ergonomie. Er kleven ook risico’s aan deze transitie. Zo kan het werk monotoon of repeterend worden. Ook kan er meer onzekerheid over functie-inhoud en baanbehoud ontstaan. Daarnaast verandert vaak ook het bedrijfsproces van logistiek naar productie. Dit vraagt een andere mentaliteit.

Kansen vergroten en risico’s verkleinen

Op basis van de bevindingen deelde TNO een aantal aandachtspunten met de Nederlandse Arbeidsinspectie en verfijnde het eerder door TNO ontwikkelde procesmodel voor Sociaal Innovatie Management (SIM). Dit model helpt organisaties met het betrekken van medewerkers bij het doorvoeren van (technologische) innovaties. Deze betrokkenheid heeft voordelen voor zowel het bedrijf als de medewerkers. Het kan helpen de risico’s van AGV’s en/of AMR’s, zoals eerder beschreven, te beperken.

Lees het TNO rapport voor meer informatie over de kansen en risico’s van AGV’s en AMR’s en de tips en tricks om daarmee om te gaan. Lees ook het interview op logistiek.nl of het artikel in het vakblad Arbo.

Lees ook het interview op logistiek.nl of het artikel in het vakblad Arbo.

Wilt u meer informatie over, of hulp bij, de kansen en risico’s van AGV’s en AMR’s of het procesmodel SIM? Of wilt u meer informatie over de expertise en diensten van TNO rondom het veilig en gezond werken met robots en cobots? Neem dan contact met ons op.