Artikel: veiligheid geavanceerde mens-robot-interactie

Hoewel de adaptatie van cobots in de Nederlandse markt vooralsnog enkel op kleine schaal plaatsvindt in vooral de maakindustrie, is de realiteit en verwachting dat zij mede onder druk van macro-economische en maatschappelijke krachtenvelden aan toepassing zullen winnen. Intelligente samenwerking tussen mens en robot gedreven door slimme algoritmen vraagt om herziening van veiligheidsbeheersing op diverse systeemniveaus. Nieuwe EU wetgeving stelt alvast strengere aanvullende eisen aan (geavanceerde) mens-machine interactie in de ontwerpfase van de robot. Ook de rol van de veiligheidskundige gaat drastisch veranderen: de AI-veiligheidsdeskundige is in opmars.

In het Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap (november 2021) verscheen hier een artikel over.